INFORMACIÓ GENERALMOSTRES DE TECLICATURES AMB EL BESTIARI