FOTOS PER LES CARICATURES

Amb bones fotos puc fer bones caricatures, i si m'envies diverses, podré triar les més adequades per fer un bon dibuix.

Exemples de BONES FOTOS:
EN LES BONES FOTOS...
  - Es veuen perfectament els trets facials més característics: Tipus de cara, color d'ulls, boca, etc.
  - L'expressió és natural i simpàtica: La caricatura quedarà simpàtica i graciosa.
  - S'aprecien bé els detalls: Estan ben il·luminades, ben enfocades, tenen bona resolució, i la distància és correcta (ni molt lluny ni massa a prop).
  - Es veuen bé les formes, sense distorsions: Estan preses des de l'altura dels ulls (sense angles rars o forçats).

Exemples de FOTOS DOLENTES:
A LES FOTOS DOLENTES...
  - Els models tenen expressions forçades, o poc naturals.
  - No es veuen bé els trets facials, el color d'ulls, ni els detalls: Estan mal il·luminades (massa fosques), desenfocades, o amb mala resolució. Són molt petites, o estan fetes des de massa lluny.
  - Les formes es veuen distorsionades: L'angle és massa forçat, (la foto està feta des de massa a prop, des de molt a dalt o molt a baix).
+ INFO:


1 - CARICATURES DE COS SENCER
  Quan la caricatura és individual, però de cos sencer, necessito fotos de la persona, per veure el tipus de cos i gest o pose característica de la persona (prim, alt, baix, gros, etc), i si la caricatura és grupal, necessito veure les altures relatives entre les diferents persones.

2 - 
FONS, ROBA I CONTEXT
  Si volguéssiu que portin una roba o complements concrets, o que el fons anés d'algun lloc específic, sí necessitaria que m'envieu les fotos, però si la roba o el context/escenari, són genèrics, no fa falta que em maneu fotos de referència, amb dir-me la temàtica, és suficient (tennis, running, surf, oficina, etc).


3 - 
ORGANITZACIÓ I ENVIAMENT DE LES FOTOS
· Opció 1 - Arxiu .zip enviat per mail:
  Enviar-me les fotos per mail, organitzades per carpetes que corresponguin a cada cara/persona. Per a això, les podeu organitzar per carpetes en el vostre ordinador, comprimir la carpeta general en un arxiu .zip, i enviar-me aquest arxiu per mail.
· 
Opció 2 - Arxius adjunts enviats per mail:
  Enviar-me les fotos soltes per mail (com a arxius adjunts), cadascuna d'elles amb el nom i numeració corresponents a la persona.
· Opció 3 - Carpetes en Google Drive:
  Organitzar totes les fotos per carpetes i subcarpetes en el vostre google drive, i enviar-me l'enllaç perquè pugui accedir i descarregar-les.